3D model Allplan
3D model z Allplan-u
Prebiehajúca výstavba
Prebiehajúca výstavba
Prebieh výstavby
Prebieh výstavby

Výrobná hala - Lamina Prešov

Miesto stavby:

Prešov

Účel stavby:

Výrobná hala

Investor:

LAMINA Prešov s.r.o.

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu

Realizačný projekt

Dielenská dokumentácia

Projekt pre stavebné povolenie