Realizácia
Axonometria

Radvaň Retail C - reklamný pylón

Miesto stavby:           

Banská Bystrica

Účel stavby:

Reklamný pylón

Investor:

Real Buildig Group s.r.o.

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Realizačný projekt
DD OK

Rok:

2012