NÁKUPNÁ GALÉRIA Nové Mesto n. V.

Miesto stavby:           

Nové Mesto n. Váhom

Účel stavby:

Obchodné centrum

Investor:

PRIMUM s.r.o.

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Realizačný projekt
DD OK, Prefa

Rok:

2012