Rodinný dvojdom - Floriánska

Miesto stavby:

Košice

Účel stavby:

Rodinný dom

Investor:

JPC s.r.o.

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Realizačný projekt OK
Dielenská dokumentácia OK 

Rok vypracovania:

08/2011