Stavba konštrukcie
Konštrukcia-Profil
Stavba strechy
Nosná konštrukcia
Hotová hala pohľad A
Hotová hala pohľad B
Hotová hala pohľad C

Jazdiareň Číž - Káloša

Miesto stavby:

Káloša

Účel stavby:

Jazdiareň

Investor:

Agrár LAND s.r.o.

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Realizačný projekt  OK
Dielenská dok. OK

Rok vypracovania:

Program:

11/2011

TEKLA