Skladová hala Šelpice

Miesto stavby:

Šelpice

Účel stavby:

výroba penového skla

Investor:

Auto Glass Recycling, s.r.o.

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Realizačný projekt  OK, BK
Dielenská dok. OK

Rok vypracovania:

12/2011