Rozšírenie výrobného areálu Kováč

Miesto  stavby:

Dubnica nad Váhom

Účel stavby:

Rozšírenie prevádzkovo-výrobného závodu

Investor:

Spoločnosť Kováč s. r.o.

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Projekt pre územné rozhodnutie     Projekt pre stavebné povolenie

Rok vypracovania:

                                          2011