Rozšírenie výrobného areálu SAM

Miesto stavby:

Komárno

Účel stavby:

Rozšírenie výrobného areálu

Investor:

STROJE A MECHANIZMY, a. s.

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Dielenská dokumentácia OK         Realizačná statika

Rok:

2011