KNAUF - stavebné úpravy 2 MPS linky

Miesto stavby:

Nová Baňa

Účel stavby:

Výroba tepelnej izolácie

Investor:

Knauf Insulation s.r.o.

Forma výstavby:

Rekonštrukcia

Stupeň projektu

realizačný projekt OK

Rok vypracovania:

12/2011