realizácia
3D model

QATAR STEEL - Elektrická tavička

Miesto stavby:

Qatar

Účel stavby:

Elektrické taviaca zariadenie

Investor:

QATAR STEEL

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu

Dielenská dokumentácia
oceľových konštrukcií

Rok vypracovania:

10/2011

Program:

 AdvanceSteel & TEKLA