Sungwoo Žilina

Miesto stavby:

Žilina

Účel stavby:

Výroba dielov pre motorové
vozidlá

Investor:

Sungwoo Hitech  
Slovakia s.r.o.

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu

Dielenská dokumentácia
oceľových konštrukcií
REalizačný projekt 

Rok vypracovania:

06/2011

 

 

Zastavaná plocha:

250 m2

Obost. priestor:

2 000 m3