Fremach Trnava

Miesto stavby:

Trnava

Účel stavby:

Logistické centrum

Investor:

Fremach Trnava s.r.o.

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu

Dielenská dokumentácia
oceľových konštrukcií

Rok vypracovania:

07/2011

Zastavaná plocha:

22 176 m2

Obost. priestor:

277 200 m3