UMC Nové mesto n/V

Miesto stavby:

Nové mesto nad Váhom

Účel stavby:

Výroba LCD monitorov     

Investor:

Universal media corporation
Slovakia s.r.o.                       

Forma výstavby:

Prístavba

Stupeň projektu:

Realizačný projekt PK
Dielenská dokumentácia PK

Rok vypracovania:

07/2011

Zastavaná plocha:

6 014 m2

Obost. priestor:

601 425 m3