Fotovoltaická elektráreň - Mokrance

Miesto stavby:

Mokrance

Účel stavby:

Fotovoltaická elektráreň

Investor:

SUNPLAYER s.r.o.

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Realizačný proj. - statika
Dielenská dok.  OK

Rok vypracovania:

02/2011

Ukončenie stavby:

 

Zastavaná plocha:

 

Obost. priestor: