Prekrytie kurtov z vonku
Pohľad z vnútra 1
3D vizualizácia 1

Prekrytie tenisových kurtov Púchov

Miesto stavby:

Púchov

Účel stavby:

Prekrytie tenisových kurtov

Investor:

Sestav, s.r.o.

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Realizačný projekt OK    
Dielenská dokumentácia OK

Rok vypracovania:

12/2011