Zimný štadión

Malý zimný štadión V. Krtíš

Miesto stavby:

Veľký Krtíš

Účel stavby:

Zimný štadión

Investor:

Mesto Veľký Krtíš

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Realizačný projekt OK    
Dielenská dokumentácia OK

Rok vypracovania:

06/2011

Ukončenie stavby:

 

Zastavaná plocha:

800 m2

Obost. priestor:

5 600 m3