OC Radvaň Park

OC Radvaň Park B. Bystrica

Miesto stavby:

B. Bystrica

Účel stavby:

Obchodné centrum

Investor:

Real Building Group, s.r.o.

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Realizačný projekt PK
Dielenská dokumentácia PK

Rok vypracovania:

09/2011