Parkovací dom
Dokumentácia pre územné rozhodnutie
Oceľová konštrukcia
Občianske stavby
Štúdia

Parkovací dom TAVRIA

Miesto stavby:

Dunajská Streda

Účel stavby:

Parkovací dom

Investor:

TAVRIA, s.r.o.

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

DÚR

Rok vypracovania:

03/2011

Ukončenie stavby:

08/2012

Zastavaná plocha:

890,44 m2

Obost. priestor:

8 860 m3

 

Parkovací dom TAVRIA v Dunajskej Strede je trojpodlažná budova s pojazdnou strechou,  tvorená nosnou konštrukciou  z oceľových  valcovaných  profilov  tvaru „H“, opláštená perforovanými, exteriérovými doskami FUNDERMAX. Výška strechy objektu - 9,950 m. V objekte bude vytvorených 118 parkovacích miest.