Požiarna zbrojnica Soblahov

Miesto stavby:

Soblahov

Účel stavby:

Požiarna zbrojnica

Investor:

Obec Soblahov

Forma výstavby:

Rekonštrukcia

Stupeň projektu:

Realizačný projekt

Rok vypracovania:

10/2010

Zastavaná plocha:

246,47 m2

Obost. priestor:

3 228,78 m3