Prevádzkový objekt INSTA

Miesto stavby:        

Prievidza 

Účel stavby:   

Skladovacia hala

Investor:

insta-PL s.r.o.                  

Forma výstavby:        

Novostavba

Stupeň projektu:       

Realizačný projekt OK 
Dielenská dok. OK                    

Rok vypracovania: 

05/2010

Ukončenie stavby:      

06/2010

Zastavaná plocha:          

1 413 m2

Obost.priestor:        

9 500 m3 

 

Stavba bola navrhnutá z časti ako jednopodlažná konštrukcia. Pôdorysné rozmery stavby sú 47,1m x 30m, výška haly 6,76m. Nosný systém konštrukcie tvoria oceľové valcované stĺpy a oceľové valcované väzníky.