Plnička minerálnych vôd Kláštorná

Miesto stavby:  

Kláštor pod Znievom 

Účel stavby:  

skladovacia hala 

Investor:

Kláštorná s.r.o.

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Kompl.proječná činnosť
Realizačný projekt
Dielenská dokumentácia  OK

Rok vypracovania:

11/2009

Ukončenie
stavby:         

03/2010

Zastavaná plocha:

1 614,20 m2

Obostavaný priestor:

10 109,70 m3 

 

Navrhovaná výstavba objektu skladovacej haly v rámci areálu spoločnosti slúži pre skladovanie a expedíciu výrobkov. Svojim funkčným, dispozičným a prevádzkovým vybavením plní prípustnú dominantnú funkciu pre dotknutú lokalitu územia mesta.Objekt tvorí priečny nosný systém.