BEKAERT Sládkovičovo

Miesto stavby:

Sládkovičovo

Účel stavby:

 

Investor:

BEKAERT a.s

Forma výstavby:

rozšírenie haly

Stupeň projektu:

Dielenská dok. OK     

Rok vypracovania:

12/2010