Faurecia Košice

Miesto stavby:

Košice

Účel stavby:

Výrobná hala

Investor:

Ento, spol. s r. o. 

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Projekt pre stavebné povolenie

Rok:

2010