Priemyslený park Genoplastic Levice

Miesto stavby:

Levice

Účel stavby:

Výroba plastových fliaš

Investor:

GENOPLASTIC s.r.o.

Forma výstavby:                

novostavba

Stupeň projektu:

Realizačný projekt OK 
Dielenská dok. OK      

Rok vypracovania:

09/2010                      

Ukončenie stavby:

01-02/2011                  

Zastavaná plocha:

9 800,35 m2                

Obost.priestor: 

116 766,80 m3