KNAUF - zdvihnutie strechy haly

Miesto stavby:

                                                Nová Baňa

Účel stavby:

Skladová hala

Investor:

Knauf Insulation s.r.o.

Forma výstavby:

                                        Novostavba

Stupeň projektu:

Dielenská dokumentácia OK               Realizačná statika

Rok:

2010