VW Plošina pod robot KUKA

Miesto stavby:

Bratislava

Účel stavby:

Plošina AFO 1840

Investor:

Volkswagen Bratislava, spol. s r. o. 

Stupeň projektu:

Realizačný projekt                     Dielenská dokumentácia OK 

 Rok:

2010