ALPS AUO Trenčín

Miesto stavby:  

Trenčín - Záblatie

Účel stavby:    

Výroba televízorov

Investor:

Auoptronics Slovakia s.r.o             

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Dielenská dokumentácia
OK, PREFA

Rok vypracovania:

07/2010

Ukončenie stavby:           

2011

Nosnú konštrukciu objektu tvorí prefabrikovaný železobetónový halový systém.