Faurecia Hlohovec

Miesto stavby:      

Hlohovec

Účel stavby:   

Výroba komponentov pre automob.priemysel

Investor:       

Faurecia Slovakia s.r.o.  

Forma výstavby:                       

Novostavba             

Stupeň projektu:        

Projekt PSP - statika 
Realizačný projekt
Dielenská dok. OK
Dielenská dok. PREFA                      

Rok vypracovania:   

10/2010                      

Zastavaná plocha

 

Obost. priestor

 10 185,40 m3

 

 

Závod je zameraný na výrobu komponentov pre automobilový priemysel.  Pôdorys dostavby výrobno-montážnych priestorov je veľmi členitý.