EUROPACK Dunajská Streda

Miesto stavby:

Dunajská Streda

Účel stavby:

exp.balených produktov

Investor:

EUROPACK a.s.

Forma výstavby:

Prístavba

Stupeň projektu:

Dielenská dok. OK

Rok vypracovania:

05/2010

Ukončenie stavby:           

10/2010

Zastavaná plocha:

1 016,50 m2

Obost. priestor:

10 185,40 m3

 

Navrhovaná výstavba opláštenia objektu č. 30 prestrešenia nádvoria v rámci areálu spoločnosti slúži ako manipulačný priestor pre expedíciu výrobkov. Svojim funkčným, dispozičným a prevádzkovým vybavením plní prípustnú funkciu pre dotknutú lokalitu územia.