Obchodné centrum STOP.SHOP
Komplexná projekčná činnosť
Realizačný projekt
Prefabrikovaný skelet
Monolitická konštrukcia
Oceľová konštrukcia
Nákupné stredisko

Obchodné centrum STOP.SHOP LM

Miesto  stavby:

Liptovský Mikuláš

Účel stavby:

Obchodné centrum   

Investor:

STOP.SHOP.L.Mikuláš s.r.o.

Forma výstavby:

Novostavba      

Stupeň projektu:

Kompl.projekčná činnosť
Realizačný projekt
Dielenská dokumentácia OK   

Rok vypracovania:

2009-2010

Ukončenie stavby:

08/2010

Zastavaná plocha:

10 328 m2

Obost. priestor:

126 653 m3

 

Prefabrikovaný skelet s kombináciou monolitickej konštrukcie o rozmeroch 78m x 200m.