Jazdiareň - agroturistické zariadenie

Miesto stavby:

Žarnovica

 

Účel stavby:

 

Investor:

Ing. D. Švaralová

 

Forma výstavby:

 

Stupeň projektu:

Realizačný projekt, Dielenská dokumentácia OK