CAMPUS - hala excelentnosti
Oceľové konštrukcie
Prefabrikovaný skelet
Dielenská dokumentácia
Realizačný projekt
Novostavba

CAMPUS - Hala excelentnosti

Miesto stavby:

Trnava

Účel stavby:

High-tech výskum     

Investor:

MTF Trnava 

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu

Kompl.projekčná činnosť
Realizačný projekt
Dielenská dok. PREFA, OK

Rok vypracovania:

06/2010

Ukončenie stavby:

08/2010

Zastavaná plocha:

2 591,60 m2

Obost. priestor:

16 737,50 m3

 

Objekt haly - Centrum excelentnosti 5 - osového obrábania a  Centrum excelentnosti 5 - osového obrábania – experimentálna báza pre high-tech výskum je súčasťou jestvujúcich objektov vysokoškolského areálu, ktorý sa nazýva – Campus Bottova ulica.