BAUMAX
Železobetónový skelet
Stužujúce steny
Realizačný projekt
Oceľová konštrukcia

BAUMAX Záhorská Bystrica

Miesto stavby:

Záhorská Bystrica

Účel stavby:

obchodné centrum

Investor:

Property Investment a.s.

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Realizačný projekt OK
Dielenská dokumentácia OK

Rok vypracovania:

09/2009

Ukončenie stavby:

05/2010

Zastavaná plocha:

15 321 m2

Obost. priestor:

162 500 m3

 

Objekt obchodno-administratívneho objektu je po konštrukčnej stránke je navrhnutý ako železobetónový montovaný skelet v kombinácii s monolitickými oceľobetónovými stenami a stužujúcimi stenami.