Výrobná hala - Raciostyl

Miesto stavby:

Drienovec

Účel stavby:

Výrobná hala

Investor:   

Raciostyl, a. s.

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Realizačný projekt 

Rok:

2009