Novostavka STK AC CAR

Miesto stavby:

Horné Opatovce

Účel stavby:

Hala STK

Investor:

Jána Vanka - AC CAR

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Komplex.proječná činnosť   
Realizačný projekt
Dielenská dok. OK

Rok vypracovania:

03/2009

Ukončenie stavby:         

07/2009

Zastavaná plocha:

585 m2

Obostavaný priestor:

4 095 m3 

 

Montovaná hala o rozmeroch 36m x 41m, výška 5,5m.