Štrkovňa Veľký Grob

Miesto stavby:

Veľký grob

Účel stavby:

Štrkovňa

Investor:

 

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Projekt pre stavebné povolenie - statika

Rok vypracovania:

2009

Ukončenie stavby:           

 

Zastavaná plocha:

 

Obost. priestor: