Výmena miešača - OK, Rohožník

Miesto stavby:

Rohožník

Účel stavby:

Výmena miešača

Investor:

Baumit spol. s r. o.

Forma výstavby:

Rekonštrukcia

Stupeň projektu:

Realizačná statika

Rok:

2009