Stavebno-obchodné centrum Bartek

Miesto stavby:

Považská Teplá

Účel stavby:

výrobné-predajné priest.

Investor:

RENTINVEST s.r.o.

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Komplex.projekčná činnosť            

Rok vypracovania:

04/2008

Ukončenie stavby:           

08/2012

Zastavaná plocha:

1 016,50 m2

Obost. priestor:

10 185,40 m3

 

Objekt bude  založený na železobetónových pätkách. Obvodové steny budú tvorené mikroprofilovanými sendvičovými panelmi. Celkové prestrešenie objektu bude riešené pomocou oceľových nosníkov, priznaných v interiéri.