Prístavba závodu Kofola, R.Lesná

Miesto stavby:

Rajecká Lesná

Účel stavby:

Priemyselný závod

Investor:

Kofola a.s.

Forma výstavby:

Prístavba

Stupeň projektu:

Realizačný projekt
Dielenská dok. OK       

Rok vypracovania:

03/2009

Ukončenie stavby:           

 

Zastavaná plocha:

1 016,50 m2

Obost. priestor:

10 185,40 m3

 

Cieľom rozšírenia skladovej a administratívnej plochy v novej haly bolo zlepšiť doteraz nevyhovujúci stav uskladnenia hotových nápojov na spevnených plochách v okolí existujúcich objektov a koncentrovať všetkých pracovníkov do jedného areálu.  Hala je funkčne delená na 3 časti: administratívnu, expedičnú a skladovú.