Montážna hala Moderna Senec

Miesto stavby:

Senec

Účel stavby:

Montážna hala     

Investor:

1.Linia a.s Bratislava       

Forma výstavby:

Prístavba  

Stupeň projektu:

Dielenská dok. OK 

Rok vypracovania:

11/2008

Ukončenie stavby:    

 

Zastavaná plocha:

5 650 m2

Obost. priestor:

 

 

Montážna hala je oceľová hala o rozmeroch 50m x 113m, výška 9m.