Jazdiareň - Rimavská Sobota

Miesto stavby:

Číž

Účel stavby:

Jazdiareň

Investor:

Agrár LAND, s. r. o.

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Projekt pre stavebné povolenie

Rok:

2009