Family center Dunajská Streda

Miesto stavby:

Dunajská Streda

Účel stavby:

Obchodné centrum

Investor:

ZIPP

Forma výstavby:

Dostavba nových hál

Stupeň projektu:

Dielenská dokumentácia OK 

Rok:

2009