Prevádzková budova TOP Slovakia

Miesto stavby:

Zvolen

Účel stavby:

Oceľová hala

Investor:

TOP SLOVAKIA Q ART

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Realizačný projekt 

Rok:

2009