Holiday Inn
Statika
Dielenská dokumentácia
Oceľová konštrukcia
Občianska stavba

Hotel Holliday Inn Trnava

Miesto stavby:

Trnava

Účel stavby:

kongresové centrum

Investor:

Panorama šport hotel a.s.

Forma výstavby:

Prístavba

Stupeň projektu

Realizačný projekt - statika 
Dielenská dokumentácia OK      

Rok vypracovania:

08/2010

Ukončenie stavby:

 

Zastavaná plocha:

 1 584 m2

Obost. priestor:


12 600 m3

 

Hlavnou funkčnou náplňou dostavby bolo nové kongresové centrum s oveľa väčšími kapacitami ako uvažoval pôvodný projekt. Dokompletizovanie hotela o kongresové centrum prinieslo zvýšenie jeho atraktívnosti, zlepšilo rentabilnosť prevádzky,  návratnosť investície a splnila sa pôvodná požiadavka Mesta Trnava vybudovať v meste hotel s kongresovým centrom.