Zimný štadión
Dielenská dokumentácia
Oceľová konštrukcia
Športové a oddychové centrum

Zimný štadión Gelnica

Miesto stavby:

Gelnica

Účel stavby:

zimný štadión

Investor:

Obec Gelnica             

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projekt

Dielenská dokumentácia OK    

Rok vypracovania:

07/2008

Ukončenie stavby:

 

Zastavaná plocha:

1 584 m2

Obost. priestor:

12 600 m3

 

Oceľová hala o rozmeroch 33m x 48m, výška 8m.