Teheľňa Močarmany

Miesto stavby:

Petrovany

Účel stavby:

Teheľňa

Investor:

Leier  Baustoffe SK s.r.o.

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu

Kompl. projekčná činnosť
Realizačný projekt
Dielenská dokumentácia OK          

Rok vypracovania:

02/2008

Ukončenie stavby: 

2009

Zastavaná plocha:

13 455 m2

Obost. priestor:

170 000 m3 

 

Pôdorysné rozmery objektu sú  82m x 170m, výška 16m. Konštrukcia tehelne je navrhnutá ako halový objekt s oceľovou nosnou konštrukciou.