Výrobný zavod Institute Europharm

Miesto stavby:

Kežmarok

Účel stavby:

 

Investor:

Insitute europharm s.r.o

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Realizačný projekt - statika
Dielenská dok. PREFA                 

Rok vypracovania:

06/2010

Ukončenie stavby:         

 

Zastavaná plocha:

729 m2

Obost. priestor:

6 561 m3 

 

Prefabrikovaný skelet – administratívny o rozmeroch 27m x 27m, výška 9m.