Obchodné centrum
Občianske stavby
Realizačný projekt
Dielenská dokumentácia
Oceľové konštrukcie

Obchodné centrum CENTRO NITRA

Miesto stavby:

Nitra

Účel stavby:

nákupné centrum

Investor:

ZAON s.r.o.

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu

Kompl.projekčná činnosť
Realizačný projekt
Dielenská dokumentácia OK    

Rok vypracovania:

04/2008

Ukončenie stavby:

 

Zastavaná plocha:

9 068 m2

Obost. priestor:

71 320 m3

 


» BIM modely