TESCO Hnúšťa

Miesto stavby:

Hnúšťa

Účel stavby:

Hypermarket

Investor:

TESCO STORES, a. s. 

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Dielenská dokumentácia prefabrikovaných konštrukcií

Rok:

2008