TESCO Martin

Miesto stavby:

Martin

Účel stavby:

Hypermarket

Investor:

TESCO STORES, a. s.

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Dielenská dokumentácia OK

Rok:

2009